Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 4 juni, 2024 - 11:43Uppdaterad: tisdag, 4 juni, 2024 - 12:49

89 000 finska barn har minst en förälder med missbruksproblem

89 000 minderåriga barn i Finland har minst en biologisk förälder som haft missbruksproblem enligt en registerundersökning gjord av institutet för hälsa och välfärd, THL.  

Det motsvarar 8,7 procent av alla minderåriga där ungefär hälften av dessa har en biologisk förälder som i nuläget har ett allvarligt missbruksproblem. 

Största delen av registeranteckningar, 60 procent, gäller enbart alkoholbruk. Resten handlar om drogmissbruk eller en kombination av alkohol och droger. Det är även vanligare att män har missbruksproblem än kvinnor. 

Senast en liknande undersökning gjordes var 2015. Då uppskattade man att det fanns mellan 65 000 – 70 000 barn i Finland där föräldrarna under barnets livstid haft ett allvarligt missbruksproblem innan barnet blev myndigt. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »