Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 3 oktober, 2023 - 10:28Uppdaterad: tisdag, 3 oktober, 2023 - 12:50
  • Trobergshemmet är en del av planen som Mariehamns stad funderar på. Arkivbild.

31 miljoner för demenscenter enligt ny förstudie

Drygt 31 miljoner euro kan bli kostnaden för det demenscenter som planeras i Mariehamn.

Nu har konsultfirman Sweco tagit fram en förstudie efter att stadsstyrelsen i slutet av förra året beslutade att titta vidare på den så kallade hybridlösningen som innefattar både nybyggnationer och ombyggnad. Flera frågor behöver utredas vidare, bland annat krävs en stadsplaneändring enligt förstudien. 

–Inför ett genomförande behöver tillfälliga lokaler för evakuering av delar av verksamheten utredas, liksom provisoriska lösningar för att verksamheten ska fungera under genomförandetiden, skriver man. 

I dag ska äldreomsorgsnämnden i staden ta ställning till förstudien och om man ämnar gå vidare med förslaget och påbörja projektering. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »