Publicerad: tisdag, 26 maj, 2020 - 06:22Uppdaterad: tisdag, 26 maj, 2020 - 09:25
  • Stadsstyrelsens ordförande Ingrid Zetteman. Arkivbild.

29 motioner kan avskrivas

Inför stadsfullmäktiges möte finns en risk att 29 motioner makuleras.

Detta eftersom att de inte har behandlats inom ett år efter att de har väckts. Därför föreslår stadsstyrelsen till stadsfullmäktige att alla 29 motioner ska avskrivas.
Motionerna berör ämnen av varierande grad som exempelvis att inrätta en kvinnojour till att bygga en temalekplats. Ingrid Zetterman är stadsstyrelsens ordförande och förklarar att bakgrunden till beslutet är att motionsfloran i staden är stor och att det tar ganska mycket tid att bereda motionerna. Så man vill ge utrymme för den nya fullmäktige att föra sin politik.
- Detta är inget ovanligt utan det är såhär det brukar fungera. Men inga beslut är fattade utan det blir upp till fullmäktige hur man hanterar saken, säger stadsstyrelsens ordförande Ingrid Zetterman (Lib).