Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 25 januari, 2024 - 06:15Uppdaterad: torsdag, 25 januari, 2024 - 07:59
  • Arkipelag är ett av många hotell på Åland. Genrebild: ÅRTV

228 000 hotellövernattningar under 2023

Åland hade 228 000 hotellövernattningar under 2023, vilket är en ökning med nio procent jämfört med 2019 och en minskning med två procent jämfört med 2022 enligt statistik från Ålands statistik- och utredningsbyrå, Åsub. 

De fritidsrelaterade övernattningarna var fler till antalet än något annat år under 2000-talet. Kring 200 000, alltså nästan 88 procent av hotellövernattningar under 2023, var kopplade till fritidsresor och tolv procent skedde med anledning av arbete. De arbetsrelaterade övernattningarna var betydligt lägre än under perioden 2020-2022, då de stod för 16 och 20 procent. Men nu är de arbetsrelaterade övernattningarna tillbaka på en liknande nivå som innan pandemin. 

I december 2023 skedde 6 500 hotellövernattningar, vilket endast är ett fåtal färre jämfört med samma period föregående år. De finländska gästerna stod för 47 procent av övernattningarna och de svenska gästerna för 46 procent, vilket i stort motsvarar fördelningen från 2022. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »