Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 11 juni, 2021 - 09:44Uppdaterad: fredag, 11 juni, 2021 - 10:04
  • EU-pengarna ska användas för att gynna en grön omställning av lantbruket. Arkivfoto: Nina Smeds.

1,8 miljoner för att utveckla Ålands landsbygd

Finland fick 210 miljoner euro från EU för återhämtning och för att stärka landsbygden. Av dessa ska 1,8 miljoner euro gå direkt till Åland.

Byråchefen vid jordbruksbyrån på näringsavdelningen, Sölve Högman, säger att pengarna ska hjälpa till att boosta en grön omställning.

Landskapsregeringen vill använda pengarna för tre olika åtgärder. För det första vill man finansiera miljöstöd till lantbruket och stimulera lantbrukare att bedriva en miljömässigt hållbar produktion genom att till exempel sänka sina gödselgivor. För det andra vill man finansiera projekt som förbättrar vattenmiljön och landskapsvård som bidrar till ökad biodiversitet. I tredje hand vill man stödja livsmedelsklustret och då specifikt samarbeten mellan producenter och livsmedelsförädlare som vill testa nya metoder, processer eller ta fram nya produkter.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »