Publicerad: torsdag, 18 maj, 2017 - 17:30Uppdaterad: torsdag, 18 maj, 2017 - 17:32

Vill freda gammelskog

Inte bara konsten engagerar konstnären, författaren och galleriinnehavaren Kjell Ekström , han bekymrar sej också för hur vi hanterar naturen runtom oss. Därför har Kjell köpt in en bit mark som gränsar till galleriet på Hummersö Föglö där han vill erbjuda galleribesökare och andra en vandring bland vitmossa, getpors och gamla snålvuxna tallar för att se skönheten i det karga.

Alldeles bakom Kjell Ekströms sommarbostad och galleri på Hummersö ligger ett skogsområde, där bördiga partier med stora träd varvas med bergiga hällar där nästan inget växer utom vitmossa och magra tallar. Den typ av mark som av skogsägare brukar kallas impediment. Men för Kjell är marken värdefull, så värdefull att han beslöt köpa in den då den blev till salu. Fast här ska det inte avverkas, utan dras stigar för vandrare att hitta friden längs. Men för att komma till det som ska bli naturstigen måste vi först ta en titt på den första lilla stigsnutten - Fredsstigen, eller The Peace Path, och La biblioteca senza frontiere - Biblioteket utan gränser.