Publicerad: måndag, 10 oktober, 2016 - 10:51Uppdaterad: måndag, 10 oktober, 2016 - 15:24
  • Henrik Lagerberg

Föreningen Reseda om mental hälsa

Idag är det världsdagen för psykisk hälsa, instiftad av World Federation for Mental Health för att skapa större medvetenhet och förståelse för psykisk hälsa och ohälsa. I samband med världsdagen arrangerar föreningen Reseda en föreläsning om stress.

Att allt fler mår psykiskt dåligt i Finland beror enligt intresseföreningen Resedas styrelseordförande Henrik Lagerberg på att det delvis har blivit mer allmänt accepterat att öppet prata om ohälsa, men också på att klimatet i samhället har hårdnat och prestationskraven blivit högre. Bland de psykiska åkommorna är stress en stor bov, och det är stress som onsdagens föreläsning ska handla om.