Maria Granlid:
Publicerad: tisdag, 18 februari, 2020 - 10:47

Våtmark ska göra äppelodling mer miljövänlig

Projektet våtmark Granlid i Vargata på Vårdö har beviljats leaderstöd på ungefär 30 000 euro.

Man vill, som namnet antyder, anlägga en våtmark i anslutning till en äppelodling för att minska odlingens miljöpåverkan.

Målsättningen är att skapa en multifunktionell våtmark men vad betyder det? Gomorron slog en signal till äppelodlaren Maria Granlid.