Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 20 januari, 2022 - 09:54Uppdaterad: torsdag, 20 januari, 2022 - 09:55

Kriterier för att ställa in avgångar för M/S Alfågeln

Vilka är kriterierna och parametrarna man tar hänsyn till då man tar ett beslut att förtöja fartyget vid kaj vid dåligt väder?

Vid rederi AB Ansgar tas alltid beslutet av befälhavaren ombord och vi ringde befälhavaren på M/S Alfågeln Anders Andersson klockan 7:40 på torsdagmorgonen då skärgårdsfärjan låg still i Torsholma färjfästet.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »