Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 28 januari, 2021 - 10:34Uppdaterad: torsdag, 28 januari, 2021 - 21:52

Bräckt vatten kan hjälpa skörden under torra somrar

Ett pilotprojekt har genomförts på Åland som heter ”Närsalter från hav till åker”.

Man har bevattnat två olika åkrar med bräckt vatten från två övergödda Östersjövikar. Efter det har man tittat på bevattningsvattnet för att undersöka hur jorden och grödorna mår samt om det tränger ned något salt till grundvattnet. Projektkoordinatorn vid Seabased, Annica Brink, berättar vad man har kommit fram till.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »