Publicerad: måndag, 22 oktober, 2018 - 16:13Uppdaterad: måndag, 22 oktober, 2018 - 16:34
  • Ronja Brenner Foto: Niclas Nordlund

Grisbonde och överlevare

Då Ronja Brenner var elva år insjuknade hon i den mycket allvarliga sjukdomen akut lymfatisk leukemi. Men tack vare en svensk benmärgsdonator lever Ronja idag ett aktivt liv omgiven av olika sorters djur - hennes största intresse.