Publicerad: onsdag, 18 december, 2019 - 09:41

Dricksvattnet och beredskapen

Hur väl rustat är det åländska samhället för en katastrof som slår mot dricksvattnet? Vad händer om Ålands ytvattentäkter, som dominerar vattenförsörjningen, slås ut? Krisberedskap är temat för det här avsnittet.

I en reportageserie undersöker Ålands Radios reporter Rebecca Björkholm dricksvattensäkerheten på Åland. I det fjärde och sista avsnittet medverkar miljöskyddsinspektör Magnus Eriksson (ÅMHM), Rainer Åkerblom, förvaltningschef på Statens ämbetsverk och Samrådsdelegationens sekreterare, Mariehamns samhällstekniska chef Jouni Huhtala, Ålands vattens vd Christian Nordas, Tjenan vattens ordförande Runar Karlsson och chefsläkare Olli-Pekka Lehtonen (ÅHS).