Publicerad: torsdag, 24 januari, 2019 - 17:25
  • Jennika Kullman och och Peter Strandvik

Validering ett sätt att få kunnande eller utbildning funktionell på Åland

Idag hölls ett seminarium om validering på Alandica där Peter Strandvik som arbetat med "projekt validering" och Jennika Kullman som är utbildningssamordnare på Ålands yrkesgymnasium, föreläste.

Validering är ett sätt att få kunnande eller utbildning som inte är giltig på Åland funktionell här.

–Man dokumenterar och jämför helt enkelt kunnandet med en existerande läroplan för att sedan kunna avgöra om personen kan få en examen säger Peter Strandvik.