• Arkivbild: Mariehamns Energi
Kim Lehto på KPMG
Publicerad: måndag, 17 februari, 2020 - 17:35

Utredning visade inga synergifördelar efter sammanslagning

Den 1 januari 2019 slogs Mariehamns elnät Ab och Mariehamns Energis Ab ihop. Utredarna KPMG har lämnat över en rapport till Mariehamns stad. Rapporten säger att det inte framkommit några egentliga fördelar genom sammanslagningen av bolagen.

De potentiella vinster som fanns har bara delvis förverkligats, samtidigt som man dragit på sig nya kostnader. Utredarna skriver också att bolaget saknar strategi, vision, målbild, vägkarta och handlingsplan. Kim Lehto är direktör med ansvar för strategiska frågor gällande koncernutveckling på KPMG och berättar om vad utredningen har visat.

Ålands radio har sökt styrelseordförande för Mariehamns energi, Jörgen Pettersson, för en kommentar utan att lyckas.