Publicerad: fredag, 22 maj, 2020 - 17:36
  • Torsk FOTO: August Lindman

Torsken mår bättre i åländska vatten

Ulf Bergström är forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet och han är i slutskedet av en studie om specifikt Ålandstorsken. Han menar att den är ett undantag från resten av Östersjön.

Torsken i Östersjön har varit ett flitigt debattämne. I oktober fattade EU:s råd för jordbruk och fiske ett beslut kring fiskkvoterna i Östersjön för 2020. Riktat torskfiske i östra Östersjön, där Åland ingår, skulle upphöra helt.
Näringsminister Fredrik Karlström (MSÅ) beslutade vid en enskild föredragning att åländska yrkesfiskare och LUKE, natur-resursinstitutet, skulle göra ett vetenskapligt projekt i forskningssyfte för att undersöka huruvida torsken kring Åland har en skild populationsdynamik från torsken i södra Östersjön som ska vara infekterad med levermask. Åländska fiskare har länge argumenterat för att torsken i åländska vatten mår bra. Den ska vara fet, fin och komma i varierande storlekar.