• Tingsrätten i Mariehamn FOTO: Malin Lundberg
Brottsdömda lagtingskandidater och kandidater med stora skulder (från Åland idag)
Publicerad: fredag, 27 september, 2019 - 18:17, uppdaterad: fredag, 27 september, 2019 - 18:22

Stora skulder hos flera lagtingskandidater

Sex av kandidaterna till lagtinget har stora skulder. En hävdar att skulderna är bortbetalda, andra att de inte har någon betydelse för förtroendeuppdraget.

Av de kandidater som ställer upp i lagtingsvalet har sex personer tilldömts skulder i tingsrätten, så kallade tredskodomar. De är egentligen en formalitet som innebär att käranden, den som äger skulden, får möjlighet att driva in den från svaranden. Men tredskodomar visar också hur stora skulderna är som en person inte har möjlighet att betala. Därför är det också relevant att redovisa de här uppgifterna inför ett val.

De sex kandidaterna är:

Tomas Blomberg, 149 508 euro

Jan Erik Berglund, 84 668 euro

Kurt Holmberg, 43 582 euro

Ann-Catherine Renfors, 7 243 euro

Benita Sundblom-Husell, 6 040 euro

Kaj Bäckman, 4 797 euro

Ytterligare fem kandidater har skulder som gått ända till tingsrätten, men de rör betydligt mindre belopp. Ålands radio har sökt men inte lyckats få tag på Benita Sundblom-Husell. Kaj Bäckman meddelar att han inte vill förklara sina skulder.

Fotnoter:

1. Alla uppgifter kommer från Tingsrätten. Sedan domarna kom kan hela eller delar av skulden ha betalats. Skulder kan också ha reglerats genom ”återvinning”, alltså att den har överklagats och förklarats vara ogiltig.

2. Vi har uteslutande angett kapitalskulder. Vi har inte räknat med utmätningskostnader, rättegångskostnader eller räntekostnader, eftersom de kan variera stort mellan ärendena beroende på när domen avgetts. Den verkliga skulden, framförallt med räntekostnader under lång tid, kan vara betydligt större än vad vi har redovisat här.

3. En tredskodom innebär inte att ett brott har begåtts, utan är en adminstrativ åtgärd som tingsrätten råkar ha på sitt bord. I Danmark är det "Fogderätten" som sköter sådana ärenden, i Sverige "Kronofogdemyndigheten".