Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 19 april, 2024 - 17:21Uppdaterad: fredag, 19 april, 2024 - 17:22
  • Fotomontage av Rönnbergs torg. BIld: Mariehamns stad, Johanna Wickström.

Stadsarkitekten nöjd med samrådsmötet kring Rönnbergs torg

Ett 15-tal personer närvarade vid det samrådsmöte som Mariehamns stad hade om stadsplaneändringen av Rönnbergs torg under torsdagen. 

Mariehamn vill utveckla Rönnbergs torg och bygga bostäder på området där det i nuläget ligger en stor parkering. Tanken är att man ska stärka kopplingen mellan centrum och strandområdet. 

Enligt stadsarkitekt Dominicus Björkstam var det en riktigt bra diskussion och där man samlade in önskemålen som kom fram under mötet. Funderingar som lyftes fram handlade om framtida parkeringsmöjligheter, om grunden som påståtts vara giftig efter att en soptipp funnits där tidigare och om att de nuvarande husen i området kan tappa sin havsutsikt över Slemmern. 

– Vi har gjort mycket undersökningar och analyser av området. Vi har försökt utforma höghusen som ställer sig framför på ett sätt som gör att alla fortfarande ska kunna se en glimt av Slemmern, säger Björkstam. 

Mariehamn har stakat fram en vision till 2040 där man vill öka stadens attraktivitet för inflyttning, turism och företagande. 

– I visionen finns en tanke om att man ska bli mer bilfri. Man är van att kunna parkera gratis i staden var som helst längre tider under dagen. Men vi kanske är på väg mot en ny era, där man kanske måste betala lite för att ta bilen till centrum, säger Björkstam. Men något förslag eller mer konkreta planer i den frågan finns inte i nuläget.

Allmänheten har fortfarande fram till 2 maj möjlighet att vara med och påverka genom att lämna synpunkter på planförslaget.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »