Publicerad: onsdag, 1 april, 2020 - 18:23

Så hjälper kommuner varandra

Det skiljer sig mellan de nordiska länderna hur kommuner hjälper sina privata näringsidkare. Företaget Oxford Research har studerat skillnaderna.

Covid-19 försvårar möjligheten för lokala företag att rulla på som de brukar. Flera länders regeringar har fått ta till hårda och snabba beslut.

Oxford Research är ett nordiskt konsultföretag som arbetar mot både den nordiska och den europeiska marknaden.

De har tittat på hur olika kommuner i Finland, Sverige och Danmark har agerat för att hjälpa lokala företag under coronapandemin. Jennie Persson är en analytiker vid Oxford Research och hon berättar hur kommunerna arbetar för att hjälpa företagen.