• Lennart Johansson
Lennart Johansson om avtalen:
Publicerad: torsdag, 5 december, 2019 - 17:15

RÅLs räddningschef om avtalen med staden

Två avtal gällande räddningsväsendet behöver ses över enligt stadens infrastukturdirektör Kai Söderlund. Han berättar att främsta anledningen till att dessa förslag behöver ses om just nu, är för att förslaget om en gemensam räddningsmyndighet föll efter att några kommuner inte godkänt det.

Söderlund besvarar Harry Janssons kritik om att det skulle vara en handling i affekt, med att det är ett sakligt resonemang, om att det inte blir en gemensam räddningsmyndighet och undrar vad det är som de ska vänta på.

Avtalen som nu ska ses över handlar om samarbetet som staden har med Jomala i 043-området där bland annat Möckelö, Kalmarnäs och Solberget ingår och avtalet om att ha en räddningsledare i beredskap där Jomala i dag köper 624 timmar per år från staden. Infrastrukturdirektören Söderlund fastslår att båda avtalen ska sägas upp.

Räddningschefen för RÅL, Lennart Johansson, berättar om sin syn på saken.