Publicerad: tisdag, 13 augusti, 2019 - 17:26
  • Kaptenen Adam, på skeppet Pogoria

Polskt skolfartyg i Mariehamn

Det polska skolfartgyet Pogoria har anlänt till Mariehamn och vår reporter Nelly Björkqvist fick prata med kaptenen Adam.

Adam berättar bland annat om att Mariehamn anses som ett Mecka bland polska båtägare och att detta är ett skepp som ska hjälpa till att forma yngre förmåger och att det är viktigt att alla hjälper till. De är en del av besättningen och inte några passagerare.