Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 18 mars, 2024 - 17:20Uppdaterad: tisdag, 19 mars, 2024 - 09:21
  • Ingrid Zetterman och Marcus Måtar. Foto: Johan Ågren.

Osnygg halvmesyr eller rejäl kompetenshöjning – Måtar och Zetterman oeniga om styrelsepolitiken

Regeringens nya filosofi i tillsättningen av styrelser retar oppositionen. Osnyggt, tycker Marcus Måtar (Ob). Kompetenshöjning, menar Ingrid Zetterman (Lib). 

I regeringsprogrammet står det att landskapsregeringen vill tydliggöra ägarstyrningen av de landskapsägda bolagen, att styrelserna ska tillsätts utifrån kompetens samt att samma sak kan gälla myndigheter. 

Den 8 mars kallade oppositionen till presskonferens efter att det blivit känt att styrelsen för budgettunga ÅHS inte kommer att innehålla någon ledamot med anknytning till oppositionspartierna. Då Ålands Radio bjöd in civilminister Ingrid Zetterman (Lib) och Marcus Måtar, partiledare för Obunden samling, var det i hög grad just ÅHS-styrelsen som stod i fokus. 

– Ska man gå mot en professionalisering så skulle det vara snyggt att antingen professionalisera helt och hållet – eller så gör man det halvvägs, som man gjort nu, men låter åtminstone en del av oppositionen vara med i styrelsen, säger Måtar. 

Zetterman menar för sin del att landskapsregeringens nya giv innebär en rejäl kompetenshöjning. 

– Bara för att man är politiker innebär det inte att man saknar kompetens – att känna till politiken är i sig en särskild kompetens i myndighetsstyrning... Och jag vill tillägga att det här är underliggande myndigheter, alltså de här organen förutsätts driva igenom landskapsregeringens förslag – något som man kanske inte kan förvänta sig av oppositionen. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »