• Anna Londholm, filosofie doktor i svenska som andraspråk
Anna Lindholm, filosofie doktor i svenska som andraspråk
Publicerad: torsdag, 30 januari, 2020 - 17:39

Nyttan med lässtrategi för flerspråkiga elever

Anna Lindholm har doktorerat kring svenska som andraspråk. Hon är en av föreläsarna vid Dialog 2020 och gästade oss i studion.

Anna Lindholm, filosofie doktor i svenska som andraspråk arbetar till vardags vid Karlstads universitet och har också arbetat som lärare i grundskolan. Ifjol disputerade hon med sin avhandling "Flerspråkiga elevers läsförståelse på svenska". Hon kom till studion och berättade hur man på sätt sätt kan tillgodogöra sig svenska om man har ett annat modersmål.