Publicerad: onsdag, 16 oktober, 2019 - 17:25

Mer statistik och forskning om kriminalitet behövs

Det behövs mer forskning och mer statistik om kriminalitet och kriminalitetskontroll på Åland säger Agneta Mallén, filosofie doktor i sociologi och universitetslektor på Lunds universitet.

Agneta Mallén är med i en forskargrupp som nyligen publicerat en studie som jämför kriminalitet och kriminalitetskontroll på Åland, Färöarna, Island och Grönland. Skillnaderna, är ganska små, Grönland sticker ut med hög andel invånare i fängelse. Annars finns många likheter. Man har i studien utgått från den statistik som finns. Vi hör Agneta Mallén.