• Mats Löfström på sitt arbetsrum i Finlands riksdag i somras.
Mats Löfström på besök i USA
Publicerad: tisdag, 6 november, 2018 - 17:21, uppdaterad: tisdag, 6 november, 2018 - 17:26

Mats Löfström bevakar amerikanska valet på plats

Ålands riksdagsledamot Mats Löfström är i Washington DC, som medlem i en finsk parlamentarisk grupp som granskar det amerikanska mellanårsvalet.

Det amerikanska så kallade mellanårsvalet anses av många amerikaner vara det viktigaste på länge. USA är, det visar många opinionsundersökningar, ett land delat mellan republikanska och demokratiska värderingar - med ett högt tonläge och ofta väldigt starka åsikter för eller emot den sittande presidenten.

I valet ska den ena kammaren, eller underhuset, i det amerikanska parlamentariska systemet, representanthuset, få helt nya ledamöter. Den andra kammaren, eller överhuset, senaten, får en tredjedel nya senatorer (eller 33 av 100, ytterligare två platser fördelas efter två kommande fyllnadsval). Uppdelningen beror på att mandatperioderna är olika långa i de bägge institutionerna. I representanthuset sitter man i två år, i senaten sex - men i senaten överlappar mandatperioderna varandra.

Åland idag fick en pratstund med Mats Löfström som analyserar opinionsläget.