• Ben Lundqvist
En intervju med Ben Lundqvist (från Åland Idag)
Publicerad: måndag, 8 juli, 2019 - 17:08, uppdaterad: måndag, 8 juli, 2019 - 17:10

Lundqvistrederierna går plus efter fjolårets minusresultat

Lundqvistrederiernas två koncerner har vänt sina minusresultat till plus. VDn Ben Lundqvist berättar om anledningarna bakom att båda bolagen har lyckats vända om den ekonomiska skutan.

Ångfartygs Aktiebolaget Alfa har lyckats vända sitt minusresultat under räkenskapsåret 2018 på 1,8 miljoner, till en vinst om 11,4 miljoner. Rederiaktiebolaget Hildegaard har gjort en liknande resa, där de under senaste det räkenskapsåret har ett resultat på 9,4 miljoner plus, som då ska jämföras med föregående år på minus 1,2 miljoner.