Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 23 maj, 2023 - 17:28Uppdaterad: onsdag, 24 maj, 2023 - 10:08
  • Pressbild från Sjöfartsmuseet på både Pommern och Björn O. Svensson.

Jubileumsföreläsning om Pommerns aktiva tid som lastfartyg

Episka historier från Pommerns aktiva tid som lastfartyg är att vänta i morgon onsdag.

Sjöfartsmuseet har bjudit in Björn O. Svensson som är svensk historiker, författare och marinmålare för att föreläsa klockan 19:00 i auditoriet. Björn är författare till verket “Pommern – från lastdragare till museiskepp” som släpptes 1984. Han berättar mer om Gustaf Eriksons rederiarkiv som nu har upptagits i UNESCO:s världsminnesregister och hur han fick en känsla för vem Gustaf Erikson var genom breven i arkivet. Han ger sin syn på varför Pommern är ett så spännande fartyg och att det förhoppningsvis kan finnas historier på föreläsningen som inbitna åländska sjöbjörnarna förhoppningsvis inte känner till.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »