Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 14 februari, 2019 - 17:30Uppdaterad: torsdag, 14 februari, 2019 - 17:43

Hur klarar Åland den kommande befolkningsökningen?

I dag presentererades skriften "Kommunala befolkningsscenarier" av Åsub. Åland förväntas växa i invånarantal oberoende av ekonomin i omvärlden.

Inte av egen kraft, ska vi säga. Det tillverkas för få barn här, och med en så gammal befolkning är det vanligare att dö än att födas. Om det inte blir en bestående högkonjunktur under de kommande tjugo åren så kommer den trenden att fortsätta. I scenariet med en blomstrande högkonjunktur når man totalt noll i egen barnproduktion kontra dödsfall.

Det är i stället inflyttningen som ökar, och det är ju bra för kommunernas intäkter. Men det ställer stora krav på välfärdsystemet när invånarantalet ökar med en fjärdedel. Hur mycket kan den åländska vården byggas ut? Hur klarar vi barnomsorgen? Skolor? Äldreboenden?

Även om Åland går in i en tjugo år lång avmattning spås befolkningsmängden öka till 31 000 fram till 2040. Går det bra ökar vi i antal till 38 000 - en ökning med en fjärdedel på tjugo år. Klarar vi av en sådan utveckling?

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »