Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 29 november, 2023 - 17:14Uppdaterad: onsdag, 29 november, 2023 - 17:14

Harry Jansson: Vi har tänkt gå med på en modernisering av värnpliktsparagrafen

Det är osannolikt att någon from av åländsk värnplikt skulle återinföras. Den bedömningen gör vice lantråd Harry Jansson och tillträdande lantråd Katrin Sjögren. 

Frågan har väckts i riket, efter att riksdagsledamot Mika Kari (SDP) ställde ett spörsmål kring vad regeringen tänker göra för att befrämja militärtjänstgöring bland ålänningar. 

Frågan ligger ändå i sista hand ligger hos landskapsregeringen. Värnplikten stipuleras i självstyrelselagen och har inte en direkt koppling till demilitariseringen, utan snarare till språksskyddet, vilket också Kari påpekar i sitt spörsmål. Om åländsk värnplikt ska diskuteras är det alltså i samband med revisionen av självstyrelselagen, säger Jansson.  

Han tillägger att man de facto redan har funderat på en modernisering. 

– Så att ålänningarna kan göra militärtjänstgöring i form av civilinsats i civilförvaltning. 

Ett omfattande civilt beredskapsarbete pågår redan på Åland, och Sjögren beskriver det som en uttalat mål bland åländska politiker. 

Hon berättar att förarbetena till den nya självstyrelselagen ger många förslag. 

– Både kvinnor och män på Åland ska ha ansvar. Det kan handla om hälso- och sjukvård, miljöskydd och energiförsörjning. Oberoende vad det ställs för spörsmål i den finska riksdagen så har Åland ett eget ansvar. 

Sjögren påpekar också att Åland redan i dagsläget har en god civil beredskap. i form av gränsbevakning, sjöbevakning, räddningsmyndighet och frivilliga brandkårer. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »