• Nina Lindfors, ordförande i rådet för personer med funktionsnedsättning
Nina Lindfors:
Publicerad: tisdag, 14 januari, 2020 - 17:28

Funktionshindersrådet uppmaning till LR

Rådet för personer med funktionsnedsättning för landskapet Åland berättade i ett pressmeddelande i förra veckan att de ser fyra områden som regeringen behöver sätta ett större fokus på under deras mandatperiod. Diskrimineringslag, tillgänglighetscertifiering, utvidgade valmöjligheter för ungdomar gällade specialgymnasieskola och att hjälpa unga med övergången från studier till arbetsliv.

Nina Lindfors, ordförande för rådet berättar mer och närmare om de fyra områdena. Diskrimineringslag, tillgänglighetscertifiering, utvidgade valmöjligheter för ungdomar gällade specialgymnasieskola och att hjälpa unga med övergången från studier till arbetsliv.