Benjamin Strandberg
Publicerad: onsdag, 19 februari, 2020 - 18:17

Finlands arbete med kriskommuner

Kommunen Kyyjärvi ligger i mellersta Finland. Det är den senaste kommunen som har genomgått finansministeriet procedur för utvärdering av kriskommuner. De ska som nästa steg utreda sammanslagning med en större kommun.

Kriskommuner är ju ingenting som finns på Åland just nu. Men det kan ändå ge en fingervisning om hur riket agerar när en kommun inte kan ekonomiskt ge sina invånare den lagstadgade kommunala servicen. Benjamin Strandberg är sakkunnig i kommunalekonomi vid Finlands kommunförbund och han förklarar vad som händer med en kommun som anses vara en kriskommun.