• Fia Hagelberg, verksamhetsledare för demensföreningen
Fia Hagelberg, verksamhetsledare för demensföreningen (från Åland idag)
Publicerad: måndag, 13 januari, 2020 - 17:51

Demensföreningen positivt inställda till åtgärdsplanen

En kommitté som tillsattes för ett år sen har haft i uppdrag att under 2019 kartlägga demensvården inom Mariehamns stad. Fia Hagelberg, verksamhetsledare för demensföreningen ger sin syn på den tilltänkta åtgärdsplanen.

Harriet Lindeman, ordförande för kommittén lyfte fram två punkter som extra viktiga från åtgärdsplanen. Bygg ett demenscenter med 40 platser, förslagsvis i Mariepark och ta hand om närståendevårdarna.