Publicerad: onsdag, 9 oktober, 2019 - 17:19
  • Joakim Söderberg

Datainspektionen om I-valet

Datainspektionen är en oberoende tillsynsmyndighet på Åland vars uppgift är att verka för att människors grundläggande friheter och rättigheter skyddas när personuppgifter behandlas. Joakim Söderberg är myndighetschef och därmed också ansvarig för tillsynen i I-valet som idag blev inställt. Myndigheten påpekade i september att det fanns vissa brister i förfarandet kring valet, Söderberg besökte studion för att berätta mer.