Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 2 oktober, 2020 - 18:07Uppdaterad: fredag, 2 oktober, 2020 - 18:08
  • "Skärgård" som Wikipedia definierar den. Här är det Rogalands skärgård i södra Norge som står modell. Rogalands skärgård har ingenting med artikeln att göra - mer än att det är en skärgård. FOTO: Wikimedia/CC3

Besökare till skärgården outnyttjad potential

Skärgårdskommunerna skulle kunna stå värdar till många fler turister varje år. Det enligt en organisation inom Nordiska rådet.

Organisationen är "Nordiska skärgårdssamarbetet", som finansieras och organiseras av Nordiska rådet.

Skärgården har oväntat stora möjligheter att utveckla sina besöksnäringar. Det visar en ny undersökning av Nordiska skärgårdssamarbetet. Att besöksnäringen är en ryggrad i skärgårdarnas ekonomier och något som har potential att växa har man känttill länge. Men statistiken har varit ganska otydlig och man har mätt till exempel besökarantal på olika sätt i Stockholms- Ålands och Åbolands skärgård. Annastina Sarlin är samarbetschef i det Nordiska skärgårdssamarbetet.

Nästa steg är att börja använda data från mobilmaster, ett projekt där flera åländska skärgårdskommuner kommer delta, för att ännu mer säkert kunna beräkna besökarantal i skärgårdarna, berättar Annastina Sarlin, samarbetschef för Nordiska skärgårdssamarbetet.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »