Publicerad: onsdag, 20 maj, 2020 - 17:38

Bärkraft.ax vill lyfta fram civilsamhället

Nätverket bärkraft.ax sysslar bland annat med hållbarhetsfrågor – frågor som nu under coronakrisen hamnat lite i skymundan.

Från nätverkets håll menar man att civilsamhället har en stor och viktigt roll i krisen och det framtida arbetet att ta sig ur den. Martha Hannus, Petra Granholm och Niclas Forsström är civilsamhällets representanter i hållbarhetsrådet inom nätverket bärkraft.ax och har samanställt en rad olika förslag och åtgärder som man skickat till landkskapsregeringen.