Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Världens Barn Åland

20/9 – 1/10 2021

Nu blir Åland och Ålands Radio och TV för första gången en del av insamlingskampanjen Världens Barn.

Den 20 september går startskottet och under två veckor (20/9 – 1/10 2021) berättar Ålands Radio och TV om kampanjen för Världens Barn i sina direktsändningar, samt intervjuar personer som beskriver vart pengarna går och berättar om situationen i de områden där projekten genomförs.

Dessutom utförs flera lokala insamlingsaktiviteter, bland annat auktioner och utmaningar med åländska profiler.

Flera event ordnas också under de två veckorna.

  • Fredag 24/9 klockan 17:00 – lördag 25/9 klockan 17:00: Dygnet runt-sändning i Ålands Radio och Ålandskanalen till förmån för Världens Barn.
  • Måndag 27/9 klockan 19:00: Välgörenhetsmatch i fotboll på WHA i Mariehamn till förmån för Världens Barn. IFK Mariehamns juniorlag möter Världens Barn-laget. I skrivande stund deltar f d fotbollsspelarna och syskonen Daniel ”Daja” Sjölund och Annika Östermalm, SVT-profilen Henrik Kruusval, sångerskan Terese Karlsson, konstnären Jonas Wilén, idrottsminister Annika Hambrudd, politikern Tage Silander, stadsdirektör Barbara Heinonen, tillträdande VD på Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag Thomas ”Pitchi” Lundberg, tidigare fotbollsspelaren Sarah Engblom, Nya Ålands sportreporter Linn Ekebom och, sist men inte minst, Ålands Radios Fredrik ”Frippe” Granlund som agerar målvakt för laget. Coach för laget är tidigare IFK Mariehamn-tränaren Pekka Lyyski. Matchdomare är Mathias Gestranius som varit domare i såväl Champions League som FIFA.
  • Onsdag 29/9 klockan 18:30: Motionslopp till förmån för Världens Barn. Start: Torget i Mariehamn. Sträckor: 10 km, 5 km, 1 km (barnlopp). Evenemanget direktsänds i Ålands Radio. Anmälan görs via denna länk: https://raceid.com/sv/races/7950/about
  • Fredag 1/10 klockan 21:00: Insamlingen kulminerar sedan i den stora tv-galan Tillsammans för Världens Barn som sänds både i Ålandskanalen och SVT. Eftersom Åland denna gång räknas som en deltagande region kan ålänningarna för första gången lämna ett bidrag under sändningen. Dessutom uppmärksammas Ålands insamling under galan.

Bakgrund

Bakom Världens Barn står Radiohjälpen, Sveriges Television, Sveriges Radio P4, Utbildningsradion och 13 svenska biståndsorganisationer.

Det är Sveriges största insamling och engagerar omkring 45 000 frivilliga i Sveriges alla kommuner. Pengarna som samlas in går till projekt runt om i världen som stärker hundratusentals barns rätt till hälsa, skola och trygghet - något som är viktigare än någonsin i spåren av corona. I många länder har skolorna helt stängt, med risk för att eleverna aldrig återvänder. Färre barn vaccineras mot sjukdomar och fler barn än tidigare utsätts för våld och andra övergrepp.

- Ålands Radio och TV tycker att barns rätt till hälsa, skola och trygghet är ett av de viktigaste uppdragen i världen och därför har vi bestämt oss för att vi vill vara med i årets insamlingskampanj, säger Camilla Karlsson-Henderson, redaktionschef och ansvarig utgivare på Ålands Radio och TV.

Du eller företag kan också hjälpa Världens Barn (OBS! INSAMLINGEN ÄR AVSLUTAD):

  • Kortbetalning via Ålands Radios hemsida.
  • Betalning till bankkonto: IBAN FI51 6601 0010 7086 18
  • Betalning via MobilePay på nummer: 18030
  • Betalning via telefonnummer: 0600 1 0060 (Samtalet kostar 5,09 euro, varav 1,60 euro avgår i avgift till telebolagen.) OBS! Numret aktiveras den 20 september 2021.

Intäkterna går oavkortat till projekt hela världen över som har fokus på barns rätt till hälsa, skola och trygghet. Radiohjälpen avsätter endast 4,5 procent av insamlade medel till att kontrollera, följa upp och återkoppla hur medlen används.

Låt Ert företag göra skillnad

Var med som företag och bidra till alla barns rätt till hälsa, skola och trygghet. Insatserna som genomförs med stöd från Världens Barn förbättrar situationen för hundratusentals barn runt om i världen och bidrar samtidigt till att FN:s mål för global hållbarhet ska uppnås.

Ert företag kan enkelt ge en penninggåva eller starta en insamling på jobbet. Vi efterlyser också lekfull personal från Ert företag som vill vara med och mer praktiskt genomföra utmaningar i radio och/eller tv för att samla in pengar. Eller varför inte utmana ett annat företag?

Vill Ert företag skänka produkter eller upplevelser till förmån för Världens Barn så går även det bra. Er gåva kommer att auktioneras ut, via Ålands Radios hemsida, till högstbjudande person.

Meddela oss gärna om Ert företag vill/tänker bidra så att vi kan berätta det i våra sändningar och redovisa det på vår hemsida. Vi tillhandahåller även logotyper till er så att ni kan uppmärksamma att ni deltar i insamlingen.

Hör av er så kontaktar vi er med mer information: varldensbarn@alandsradio.ax

Tillsammans gör vi skillnad!

 

Frågor och svar om Världens Barn:

Vad är Världens Barn?
Världens Barn är ett kampanj för alla barns rätt till skola, hälsa och trygghet. Kampanjen är ett samarbete mellan public service, inklusive Radiohjälpen, och flera svenska civilsamhällesorganisationer. SVT, Sveriges Radio P4 och UR bidrar till viktiga folkbildande insatser inom ramen för Världens Barn. 

Riksinsamlingen är en förening med uppgiften att samordna civilsamhällesorganisationerna, regionsamordnare och ett stort antal skolor, föreningar, företag, kyrkor och tiotusentals engagerade i landets kommuner. 

Tillsammans samlas pengar in till projekt runt om i världen för att främja barns rättigheter.

Varför samlar ni inte pengar till utsatta svenska barn?
Radiohjälpen samlar också till barn i Sverige, genom Kronprinsessan Victorias fond och Radiohjälpsfonden, till projekt för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning, för allas rätt till en aktiv fritid. 

Under våren 2020 samlade Radiohjälpen genom en särskild insamling in till barn och vuxna i Sverige, för att stötta riskgrupper i pandemin. Mer än 40 miljoner samlades in och har beviljats till projekt runt om i Sverige.

Vilka projekt får stöd av Världens Barn?
Varje år beviljar Radiohjälpen medel till ett tjugotal projekt inom Världens Barn, ofta spridda i över 20 länder världen över. Alla projekt har fokus på barns rätt till hälsa, skola och trygghet.

Det projekten har gemensamt är att de jobbar för barns framtid och att de alltid utgår från barns rättigheter. Här kan du läsa om några av projekten.

Vilka organisationer ingår i Världens barn-samarbetet?
De svenska biståndsorganisationerna som ingår i Världens Barn-familjen 2021 är: Act Svenska kyrkan, Afrikagrupperna, Barnfonden, Diakonia, Erikshjälpen, IOGT-NTO-rörelsen, Läkarmissionen, PMU, Rädda Barnen, WaterAid, SAK, Svenska Röda Korset och We Effect. Samarbetet med den svenska organisationen Islamic Relief Sverige är för närvarande pausat, läs mer här.

Även andra organisationer än dessa organisationer kan söka medel från Världens Barn. Kravet är att dessa organisationer ska inneha giltigt partnerskap med Radiohjälpen och att ansökan ska uppfylla projektkriterierna.

Hur vet man att pengarna kommer fram?
De medel som samlas in söks av och fördelas till Radiohjälpens partnerorganisationer, organisationer som sedan länge finns på plats i länderna och har ett förankrat samarbete med lokala organisationer. Radiohjälpen begär återrapportering av hur pengarna använts, och följer upp. Alla rapporter gås igenom av en oberoende revisor för att säkerställa att pengarna använts på rätt sätt. Se filmen för att se hur Radiohjälpen arbetar: https://vimeo.com/560816729

Hur mycket pengar går till administration?
Radiohjälpen avsätter endast 4,5 procent av insamlade medel från Världens Barn för att ha resurser för att kontrollera, följa upp och återkoppla om hur projektmedel används.

Världens Barn och pandemin
Världens alla barn drabbas hårt av pandemins konsekvenser. 

SKOLA: 1,6 miljarder barn (UNICEF mars 2021) har drabbats av lock-downs och många av dessa har inte kunnat komma tillbaka till skolan än, 

TRYGGHET: Våld i hemmen ökar p.g.a. pandemin. Redan innan pandemin utsattes 3 av 4 barn i åldern 2-4, dvs. 300 miljoner barn, för våld i hemmet (Unicef). 

HÄLSA: Som följd av pandemin har hälsoinsatser ställts in. Till exempel har 13,5 miljoner människor inte vaccinerats p.g.a. pandemin. Ytterligare 1,2 miljoner barn befaras dö p.g.a. pandemin. 

HUNGER: hungern ökar redan sedan flera år tillbaka, enligt WHO kommer ytterligare mellan 83-132 miljoner människor gå hungriga p.g.a. pandemin. (Källa: UNSDG).

Läs mer om Världens Barn.