Publicerad: tisdag, 21 maj, 2019 - 09:28Uppdaterad: fredag, 13 september, 2019 - 09:53

Valsnack med Smeds: Vem har nytta av EU?

I sista Valsnack med Smeds inför EU-valet ska vi prata med några som vet hur man kan dra nytta av EU-medlemskapet.

Ester Miiros är informatör för Central Baltic, en instans inom EU som ger bidrag till projekt som bland annat gynnar kontakter mellan orter runt Östersjön.

Anders Eriksson, ÅF-politiker och viceordförande i den politiska gruppen EFA vid EU-parlamentet, har lång erfarenhet av politiskt samarbete med andra partier inom EU.