Välkommen till ÅRTV

Företagsfakta

Ålands Radio och TV Ab, ÅRTV, är ett landskapsägt aktiebolag som har ansvar för distribution av etersänd public service-radio och -TV på Åland samt för produktion av kanalen Ålands Radio. Företaget bildades den 1 maj 1996, som ett aktiebolag ägt av landskapet Åland.

Bolaget tog över den verksamhet Rundradion i Finland tidigare bedrivit på Åland och verksamheten förändrades radikalt efter det. Från att ha sänt fyra timmar om dagen ökade Ålands Radio sina sändningar till heldagssändningar. Idag sänder bolaget lokalt producerad radio från 06.30 till 20.00 veckans alla vardagar, och mellan 08.00 och 18.00 på helgerna.

Uppdrag

Vårt uppdrag definieras i regeringsprogrammet från 2015 som att förse allmänheten med information, kunskap och kultur. Regeringsprogrammet betonar också att public service är viktigt i ett litet samhälle.

Det mediepolitiska programmet från 2011 talar om att det i varje utvecklat och civiliserat samhälle finns ett public serviceutbud som är djuplodande och granskande och som speglar mångfalden i samhället.

Vidare i det mediepolitiska programmet betonas vår centrala roll för samhörigheten i landskapet Åland och för kulturlivet, demokratin och samhällsdebatten.

Ålands Radio och TVs ledning

VD för bolaget är Emil Eriksson.

Redaktionschef och ansvarig utgivare är Camilla Karlsson-Henderson.

Teknisk chef är Alexander Lindberg.

Styrelse

Ordförande för styrelsen är Mia Hanström, vice ordförande är Christian Nordas, övriga medlemmar är Daja Rothberg, Stefan Norrgrann och Tobias Styrström.

Finansiering

Public service betyder i allmänhetens tjänst. Det journalistiska uppdraget är alltid knutet till dem som betalar. För public service-kanaler är det lyssnarna och tittarna -allmänheten- som är uppdragsgivare, eftersom verksamheten helt finansieras genom TV-avgiften som de betalar, och inte via reklamintäkter, sponsorering eller myndighetsbeslut.

TV-avgiften på Åland ger dig åtta radiokanaler och tio digitala TV-kanaler, nämligen public service radiokanalerna Ålands Radio, Sveriges P1, P2, P3 och P4 - Radio Stockholm, Finlands Radio Vega, Radio X3M och Radio Suomi. Man får också public service TV-kanalerna SVT1, SVT2, Kunskapskanalen, Barnkanalen och SVT24 från Sverige, YLE TV1, YLE TV2, YLE TEEMA & FEM från Finland och Ålandskanalen med program producerade av Ålands Radio och TV Ab från Åland, samt den kommersiella TV-kanalen TV4 från Sverige.

TV-avgiften, som är 220 € per år, betalar varje hushåll som har minst en TV-apparat. Man betalar inte mer om man har flera apparater.

Ålands Radio/TV AB är ett landskapsägt aktiebolag som finansieras via TV-avgiften på Åland. Landskapets bestämmelser angående TV-avgiften kan du läsa här.

För information om betalning av tv-avgiften och anmälan av tv-innehav, kontakta Ålands landskapsregering: 018-25 000, www.regeringen.ax

Logo

Ålands Radio och TV Abs logo är framtagen av CG Sjöberg.

Programnämnden

Program och inslag som sänds av Ålands Radio ska följa landskapslagens villkor kring sändningstillståndet gällande opartiskhet och saklighet. Program och inslag får inte vara skadliga för barn och ingen får i inslag eller program kränkas i sin rätt. Dock råder en vidsträckt yttrande – och informationsfrihet som ska beaktas.

Det organ som kan granska program och inslag som sänds av Ålands Radio i enlighet med 38§ 1 mom. landskapslagen (2011:95) om radio och televisionsverksamhet är Programnämnden.

Nämnden som är ett fristående organ tillsatt av Ålands Landskapsregering granskar alla som på Åland har tillstånd för radio och Tv-sändningar.

Nämnden består av ordförande Pia Rothberg-Olofsson samt ledamöterna Christina Johansson-Gammals (vice ordförande) Tony Wikström, Jessy Eckerman och Anthonio Salminen.

För att göra en anmälan, skicka e-postmeddelande till registraturen@regeringen.ax med rubriken ”Anmälan till programnämnden”.

Av anmälan måste framgå vilket program som avses, sändningstid och grunden för anmälan. 

 

Public Service-handbok

Läs mer om public service i vår handbok.

Ålands Radio - Det här gör vi

Läs mer om vad Ålands Radio producerar.

Frekvenser

Radiokanaler som sänds ut via ÅRTV

Sveriges Radio P3 88,6 MHz
Ålands Radio 91,3 MHz
Yle Vega 93,1 MHz
Sveriges Radio P1 95,0 MHz
Sveriges Radio P2 97,1 MHz
Yle Radio Suomi 100,3 MHz
Sveriges Radio P4 102,3 MHz

 

Yle X3M Östra Åland 104,9 MHz
  Södra Åland 104,3 MHz
  Västra Åland 105,2 MHz

TV-frekvenser

Våra DVB-T-muxar ligger på UHF-kanal 25 (506 MHz, mux A) och UHF-kanal 35 (586 MHz, mux B).
Vår DVBT-2 mux ligger på UHF-kanal 28 (530 MHz, mux C).

På kanal 25 får man in:  På kanal 28 får man in:
SVT1 SVT1 HD
SVT2 SVT2 HD
Kunskapskanalen Yle TV1 HD
Barnkanalen/SVT24 Yle TV2 HD
Ålandskanalen Yle TEEMA & FEM HD
   
På kanal 35 får man in:  
TV4 (Sverige)  
Yle TV1  
Yle TV2  
Yle TEEMA & FEM  
Extra (för tillfället oanvänd, enbart testbild)  

Du kan också se tv i HD-kvalitet via Smedsbölesändaren

Ålands Radio och TV Ab har inlett tv-sändningar i HD-kvalitet.

Kanalerna på den nya sändaren är SVT1 HD, SVT2 HD, Yle TV1 HD, Yle TV2 HD samt Yle Teema & Fem HD.

För att kunna ta del av sändningarna i HD-kvalitet krävs att du har en tv eller box som har stöd för DVB-T2.

Titta efter markeringen i manualen eller på mottagaren. Du kan behöva göra en kanalsökning.

Sändningarna i vanlig standardupplösning fortsätter som vanligt.

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse 2018.

Bokslut 2018

Bokslut 2018.

Mediepolitiskt program 2018

Mediepolitiskt program 2018.

Bolagsordning för ÅRTV

Bolagsordning för Ålands Radio och TV Ab.