Vårdö

Vårdö vill diskutera Ängö och Bussö

Kommunstyrelsen i Vårdö vill starta en dialog med Lumparlands kommun om kommundelarna Ängö och Bussö.

Återval i Vårdö

Kommunstyrelsen i Vårdö fick fortsatt förtroende av kommunfullmäktige i går.

Slut på plaststortering i Vårdö

Ålands renhållnings vd Robert Nylund berättar om svårigheterna med plastsortering:
Från och med årsskiftet behöver inte invånarna i Vårdö kommun längre bry sig om att källsortera plastförpackningar.

Vårdöbudget godkänd

Kommunfullmäktige i Vårdö har nu godkänt kommunstyrelsens förslag till budget för nästa år.

Vårdö fick back i Hfd

Det var rätt av landskapsregeringen att inte betala ut hela bidraget som beviljats Vårdö kommun för vatten- och avloppsprojektet Lövö-Sandö år 2010. Det fastslår Högsta förvaltningsdomstolen med anledning av ett besvär från Vårdö.

Trafiken över Vårdöbron

Det blir inte några extra störningar i trafiken på Vårdöbron som det tidigare meddelades om till i morgon, onsdag.

Intresse för gemensamt skärgårdsskoldistrikt utreds

Finns det något intresse hos skärgårdskommunerna för att bilda ett gemensamt skoldistrikt?

Äldreomsorgsinvesteringar får vänta i Vårdö

Kommunstyrelsens budgetförslag för Vårdö visar ett underskott på 198.000 euro. Före avskrivningar är underskottet 31.000 euro.

Sidor