Vårdö

Vårdöbutiken får 19.880 euro

Nu har landskapsregeringen bestämt att Vårdöbutiken får 19.880 euro i detaljhandelsstöd.

Vårdö vill diskutera Ängö och Bussö

Kommunstyrelsen i Vårdö vill starta en dialog med Lumparlands kommun om kommundelarna Ängö och Bussö.

Återval i Vårdö

Kommunstyrelsen i Vårdö fick fortsatt förtroende av kommunfullmäktige i går.

Slut på plaststortering i Vårdö

Ålands renhållnings vd Robert Nylund berättar om svårigheterna med plastsortering:
Från och med årsskiftet behöver inte invånarna i Vårdö kommun längre bry sig om att källsortera plastförpackningar.

Vårdöbudget godkänd

Kommunfullmäktige i Vårdö har nu godkänt kommunstyrelsens förslag till budget för nästa år.

Vårdö fick back i Hfd

Det var rätt av landskapsregeringen att inte betala ut hela bidraget som beviljats Vårdö kommun för vatten- och avloppsprojektet Lövö-Sandö år 2010. Det fastslår Högsta förvaltningsdomstolen med anledning av ett besvär från Vårdö.

Trafiken över Vårdöbron

Det blir inte några extra störningar i trafiken på Vårdöbron som det tidigare meddelades om till i morgon, onsdag.

Intresse för gemensamt skärgårdsskoldistrikt utreds

Finns det något intresse hos skärgårdskommunerna för att bilda ett gemensamt skoldistrikt?

Äldreomsorgsinvesteringar får vänta i Vårdö

Kommunstyrelsens budgetförslag för Vårdö visar ett underskott på 198.000 euro. Före avskrivningar är underskottet 31.000 euro.

Vårdö frågar om kommunsamgång

-Skall Vårdö kommun verka för att vara en självständig kommun? Den frågan ställs i en folkomröstning i Vårdö skola den 28 januari, samma dag som presidentvalet.

Besvär från Vårdö prövas inte

Högsta förvaltningsdomstolen anser att Vårdö kommun inte har besvärsrätt när det gäller det beslut som landskapsregeringen fattade i december i fjol gällande skärgårdstrafiken.

Oförändad skatt föreslås i Vårdö

Kommunstyrelsen i Vårdö föreslår inför fullmäktige att inkomstskatten för 2018 lämnas oförändrad på 19 procent.

Sidor