Vårdö

Vårdö emot förslag om Ängö och Bussö

Vårdös och Lumparlands kommunstyrelser har tagit ställning till landskapsregeringens förslag om att flytta gränsen mellan kommunerna.

Vårdöbron monteras ner

Arbetsledaren vid Vårdöbron Magnus Ahlskog intervjuas av Ann-Christine Karlsson:
Arbetet med att ta ner den gamla Vårdöbron pågår för fullt. Rivningen har pågått i snart två månader och i januari ska den vara klar.

19 procents skatt klubbades i Vårdö

Inkomstskatten i Vårdö förblir 19 procent nästa år. Kommunfullmäktige bestämde detta på sitt möte i tisdags.

Röda korset på Vårdö söker styrelsemedlemmar

Röda korsets avdelning på Vårdö söker nya styrelsemedlemmar.

Oförändrade skattesatser föreslås i Vårdö

Kommunstyrelsen i Vårdö föreslår för fullmäktige att inkomstskatten förblir 19 procent även nästa år. Man föreslår också att fastighetsskattesatserna lämnas oförändrade.

Vildsvin kan finnas på Simskäla

En person har kontaktat landskapsregeringen eftersom han sett spår av det han tror är vildsvin på Simskäla i Vårdö.

Nu är Vårdöbron invigd

Anders Englund och Mika Nordberg intervjuas av Mariana Olofsson:
I går invigdes den nya Vårdöbron.

Asfaltering görs vid Vårdöbron

Trafikmeddelande. Asfalteringsarbeten utförs på landsväg 670 i anslutning till Vårdöbron, det meddelar landskapsregeringen.

Sidor