Vårdö

Röda korset på Vårdö söker styrelsemedlemmar

Röda korsets avdelning på Vårdö söker nya styrelsemedlemmar.

Oförändrade skattesatser föreslås i Vårdö

Kommunstyrelsen i Vårdö föreslår för fullmäktige att inkomstskatten förblir 19 procent även nästa år. Man föreslår också att fastighetsskattesatserna lämnas oförändrade.

Vildsvin kan finnas på Simskäla

En person har kontaktat landskapsregeringen eftersom han sett spår av det han tror är vildsvin på Simskäla i Vårdö.

Nu är Vårdöbron invigd

Anders Englund och Mika Nordberg intervjuas av Mariana Olofsson:
I går invigdes den nya Vårdöbron.

Asfaltering görs vid Vårdöbron

Trafikmeddelande. Asfalteringsarbeten utförs på landsväg 670 i anslutning till Vårdöbron, det meddelar landskapsregeringen.

Vårdö diskuterade fastighetsskatten

128 fastigheter i Vårdö berörs av att skatteförvaltningen ändrat reglerna för hur vissa fastigheter beskattas. Upptaxeringen ger under 2018 en intäkt på 12000 euro till kommunen.

Vattenledning avgrävd på Vårdö

Huvudvattenledningen på Vårdö har blivit avgrävd vid Vårdkasen.

Markbrand uppstod vid grässkörd

En liten markbrand uppstod under slåtterarbete i Vårdö Strömsby i dag.

Vårdö: Vi uppfyller redan äldreomsorgsmål

Vårdö anser att man i princip redan uppfyller de servicemål för äldreomsorgen som landskapsregeringen vill att kommunerna ska uppfylla.

Vårdö: Lagförslagen strider mot grundlagen

Bägge lagförslagen strider mot Finlands grundlag. Det anser kommunstyrelsen i Vårdö om landskapsregeringens lagförslag gällande kommunstrukturenreformen.

Vårdö gjorde underskott

Vårdö kommuns resultat för fjolåret uppgår efter avskrivningar till minus 26.356 euro.

Wårdö Handels Abs emission avslutad

Wårdö Handels Ab:s ordförande Göran Påvals intervjuas av Tomas Tornefjell:
Wårdö Handels Ab har fått in 29.700 euro på sin nu avslutade aktieemission.

Sidor