Utbildning

Gymnasielagen granskas

Nu ska landskapslagen om gymnasieutbildning ses över. Landskapsregeringen har tillsatt en sakkunniggrupp som ska granska om lagen behöver ändras i förhållande till rikets nya lagstiftning om yrkesutbildning.

Stora stipendier till åländska studerande

Tre åländska studerande har fått stora stipendier från Svenska folkskolans vänner (SFV).

Autism och adhd i varje klass

Ulrika Aspeflo intervjuas av Nina Smeds:
I dag besöker logopeden och specialläraren Ulrika Aspeflo från Sverige Åland och föreläser för dagis- och skolpersonal om autism.

Speltiden på nätet ökar bland åländska barn

Martina Eriksson intervjuar Carola Eklund och Dan Sundqvist
64 procent av de åländska barnen i årskurserna 4-6 använder dagligen sociala medier.

Föreslår skola för barn med autism

Mathias Eriksson berättar att SÅHD föreslår att ett resurscentrum för elever med autism och psykiska störningar byggs:
Södra Ålands högstadiedistrikts förbundsstyrelse föreslår att man bygger ett resurscentrum för elever med autism och psykiska störningar.

Hemundervisning mäts inte bäst med prov

Jonas Himmelstrand intervjuas av Jessica Shanthi Säll:
Skolans insyn i hemundervisningen är många gånger inte förenlig med hur hemundervisningen arbetar. Det anser Jonas Himmelstrand vid Ålands hemundervisarförening.

Ökat samarbete behövs mellan dagis och skola

Tove Mogstad-Slinde och Ulla Rindler-Wrede intervjuas av Tomas Tornefjell:
- Övergången från barnomsorg till skola bör ses som en process, och inte som en enskild händelse.

Grönt ljus för guideutbildning

Tea Ojala intervjuas av Ulf Weman.
Folkhögskolan får ordna guideutbildning nästa år. Det beslutet har vikarierande utbildningsminister Wille Valve, moderat, tagit.

Högt tryck på vissa gymnasieprogram

Ronny Holmström-Wall intervjuas av Amanda Andersson.
I år har 443 personer sökt gymnasieplats på Åland till höstterminen. Totalt finns det 409 studieplatser, vilket innebär att det är 34 fler sökande än vad det finns platser.

Andreas Wiklund ny Ytternäsrektor

Andreas Wiklund har utsetts till ny rektor i Ytternäs skola.

Fyrqvist ny rektor i Godby

Ida Fyrqvist har valts till ny rektor i Godby högstadieskola.

Kvinnor dominerar lärarkåren

Två tredjedelar av den åländska lärarkåren består av kvinnor, men på gymnasie- och högskolenivå är det ändå männen som utgör 51 respektive 68 procent.

Sidor