Utbildning

Högstadieelever diskuterade skolan

Rainer Juslin från landskapets utbildningsavdelning och högstadieeleven Fanny Henriksson intervjuas av Tomas Tornefjell:
Mobbning, grovt språk, tråkig skolmat och att pojkar och flickor behandlas olika. Det är några av de problem som lyftes fram när en grupp högstadieelever fick diskutera grundskolan på Åland med representanter för landskapsregeringen och Rädda Barnen.

SFI-kurser fick läroplan

Nu får SFI-kurserna, svenska för invandrare, en läroplan

Nordiskt utbildningssamarbete diskuterades

Åland känner av behovet av utökat samarbete kring en gemensam utbildnings- och arbetsmarknad. Det sade utbildningsminister Tony Asumaa (Lib) på ett möte för de nordiska utbildningsministrarna i Köpenhamn i går.

Krav på svenska för gymnasieutbildning

Dokumenterade språkkunskaper i svenska. Det blir ett krav för den med annat modersmål för att bli antagen till gymnasieutbildning på Åland

Lättare inträde till lycéet utreds

Vad händer om poängsystemet för antagning till Ålands lyceum slopas? Det har gymnasiet fått i uppdrag att utreda. I uppdraget ingår också att bedöma söktrycket och behovet av studieplatser vid lyceet.

Stereotyper och sextrakasserier ska motverkas

Wille Valve intervjuas av Ann-Christine Karlsson:
Ett femårigt projekt som ska skapa attityder mot stereotypa könsnormer och sexuella trakasserier föreslås i landskapsregeringens budgetförslag för nästa år.

Utbildning för barnträdgårdslärare startar på Åland

Ulla Rindler-Wrede tycker det är glädjande att Åland får en barnträdgårdslärarutbildning:
En barnträdgårdslärarutbildning ska starta på Åland under hösten 2018. Det framkom i går när landskapsregeringen presenterade sitt budgetförslag för nästa år.

Skolor mer medvetna om stödbehov

Specialläraren Marie Wiklund-Eriksson på Vikingaåsen intervjuas av Jessica Shanthi Säll:
Skolorna på Åland har blivit bättre på att se att det finns elever som behöver stöd i skolan. Det menar specialläraren Marie Wiklund-Eriksson på Vikingaåsens skola.

Finskan populäraste frivilliga språket

Finskan är det överlägset mest lästa frivilliga språket i skolan. Det konstaterar Åsub som sammanställt statistik om elevernas språkstudier.

Senare skolstart på försök

Rektor Mikael Rosbäck intervjuas av Josefina Jansson
Det blir senare skolstart för stadens högstadieelever nästa höst höst.

Fler sysselsättningsåtgärder i gymnasiet

Jennika Kullman intervjuas av Owe Sjöblom
Ålands yrkesgymnasium ordnar flera sysselsättningsfrämjande kurser under det närmaste året. För att kunna gå på den här typen av kurser så måste de sökande vara inskrivna som arbetslösa arbetssökande hos AMS och det är även dom som sköter om antagningen.

Fler elever behöver stöd i skolan

Drygt 660 elever, vilket utgör 23 procent av skolbarnen, får någon form av planerat stöd i skolan den här höstterminen.

Sidor