Utbildning

Sjöfartsutbildning lockar få

-Det är överlag svårt att locka ungdomar till sjöfartsutbildningar. Det säger Jonas Waller som är rektor vid Högskolan på Åland.

Ett steg närmare utbyggnad av KHS

Skoldirektör Mathias Eriksson berättar om förbundsfullmäktiges beslut:
Tillbyggnaden av Kyrkby högstadieskola, KHS, kom ett steg närmare i går när förbundsfullmäktige för Södra Ålands högstadiedistrikt godkände förbundsstyrelsens förslag till budget för 2018 och ekonomiplan för 2019 och 2020.

Gymnasieutbildning för utvecklingsstörda

Bodil Regårdh intervjuas av Emma Lindvall:
-Arbetsgruppen som landskapets utbildningsavdelning tillsatt är nu klara med en rapport som mer konkret kartlägger en framtida gymnasieutbildning för gravt utvecklingsstörda. Det säger Bodil Regårdh, överinspektör på landskapsregeringens utbildnings- och kulturavdelning.

Tilläggssanslag för Eckeröskola

Skol- och fritidsnämnden i Eckerö får ett tilläggsanslag på drygt 76.000 euro för i år.

HÅ ska erbjuda mastersutbildningar

Jonas Waller berättar om visionen att HÅ ska ordna mastersutbildningar och bli universitet:
Nu ska det bli möjligt att läsa mastersutbildningar vid Högskolan på Åland. Det säger nya högskolerektorn Jonas Waller.

Elever får delta i nämndmöten

Bildningsnämndens ordförande Henrik Boström intervjuas av Bengt Hannus:
Högstadieelever i Mariehamn ska få delta i bildningsnämndens möten. Nämnden godkände i går ett förslag att en elev från Strandnäs och en från Övernäs högstadie kallas till nämndens möten.

Rörelse är bra för skolelever

Bodil Opdahl och Sara Wikander intervjuas av Nina Smeds:
Forskning visar att träning ger positiva effekter för barn med inlärnings- och koncentrationssvårigheter. Det säger Bodil Opdahl som tillsammans med Sara Wikander är på Åland just nu för att hålla kurs för pedagoger inom barnomsorg och skola.

Steiner ny lärarordförande

Karsten Steiner har valts till ny ordförande i Ålands lärarförening. Tidigare ordföranden Tove Waller hade undanbett sig återval, berättar hon själv i ett pressmeddelande.

Intresse för gemensamt skärgårdsskoldistrikt utreds

Finns det något intresse hos skärgårdskommunerna för att bilda ett gemensamt skoldistrikt?

Högstadieelever diskuterade skolan

Rainer Juslin från landskapets utbildningsavdelning och högstadieeleven Fanny Henriksson intervjuas av Tomas Tornefjell:
Mobbning, grovt språk, tråkig skolmat och att pojkar och flickor behandlas olika. Det är några av de problem som lyftes fram när en grupp högstadieelever fick diskutera grundskolan på Åland med representanter för landskapsregeringen och Rädda Barnen.

SFI-kurser fick läroplan

Nu får SFI-kurserna, svenska för invandrare, en läroplan

Nordiskt utbildningssamarbete diskuterades

Åland känner av behovet av utökat samarbete kring en gemensam utbildnings- och arbetsmarknad. Det sade utbildningsminister Tony Asumaa (Lib) på ett möte för de nordiska utbildningsministrarna i Köpenhamn i går.

Sidor