Utbildning

Högstadiedistrikt utökar med en skolpsykolog

Norra Ålands högstadiedistrikt, NÅHD, utökar med ytterligare en skolpsykolog.

Högskolan upphandlar barnträdgårdslärarutbildning

Nu har Högskolan på Åland/Öppna högskolan fått i uppdrag att genomföra upphandlingen som ska möjliggöra att det hålls en utbildning för barnträdgårdslärare på Åland. Det beslöt utbildningsminister Tony Asumaa igår vid en enskild föredragning.

Pedagoger behöver mer psykosocial kunskap

Pedagogernas färdigheter i bland annat handledning och coachning behöver förstärkas, elever med bristande språkkunskaper bör beaktas bättre, studerandes möjlighet att uttrycka åsikter om utbildningen bör tryggas och det bör bli tydligare hur ansvaret för olika frågor ska fördelas mellan klassrummet, skolan och landskapet.

Ännu ingen lösning för Medis

Medisrektorn Siv Ekström intervjuas av Tomas Tornefjell:
Medis har ännu inte fått något besked om hur deras verksamhet ska finansieras. Rektor Siv Ekström säger att man befinner sig i en svår situation som oroar personalen och många kursdeltagare.

Ny högstadieskola utreds

Eckerö går med i en arbetsgrupp som Hammarland tagit initiativ till för att utreda byggande av en högstadieskola.

Ålands lycéum vann ekonomitävling

Intervju med laget och läraren Anders Casén. Del 1
Ålands lyceum vann årets upplaga av tävlingen Generation Euro, som är en nationell tävling för gymnasieelever som fokuserar på nationalekonomi och penningpolitik.

Waldorfskolan ber om pengar av kommunerna

Styrelsen för Waldorfskolan har nu skickat brev till Finström, Hammarland och Jomala för att de vill förhandla om ytterligare finansering av kommunerna till verksamheten.

Waldorfskolan förlorar ekonomiskt stöd

Waldorfskolans kanslist Petra Karlsson intervjuas av Marika Kvarnström
Lagen är tydlig, det är kommunen eller huvudmannen som finansierar grundskolan! Det säger utbildningsminister Tony Asumaa med anledning av att Waldorfskolan är missnöjd över att de i och med ändrade landskapsandelar får mindre stöd än tidigare.

Ungdomar ratar kockyrket

Jan-Erik Sundström och Katarina Sundberg intervjuas av Tomas Tornefjell:
Restaurangerna har svårt att rekrytera kockar, och yrket lockar inte dagens ungdomar i någon större utsträckning. Antalet sökande till kockutbildningarna minskar och de som utbildar sig jobbar hellre dagtid i ett storkök än sena kvällar på en restaurang.

ÅKF-direktör: Inte fel anlita Lundberg

Kommunförbundets direktör Magnus Sandberg intervjuas av Marika Kvarnström:
Det är möjligt för Britt Lundberg, genom sitt företag BL-struktur, att konsulta och vara vikarierande skoldirektör på Kökar. Det menar Magnus Sandberg, förbundsdirektör vid Ålands kommunförbund.

Många vill bli barnträdgårdslärare

Ulla Rindler-Wrede intervjuas av Sara Lindroos
149 personer har visat intresse för den planerade barnträdgårdslärarutbildningen på Åland, ett väldigt positivt resultat enligt Ulla Rindler-Wrede, specialsakkunning vid utbildningsbyrån.

Byggnadskommitté för Hammargården tillsattes

Tommy Saarinen blir ordförande i byggnadskommittén för om- och tillbyggnaden av äldreboendet Hammargården.

Sidor