Utbildning

Staden blir utan skolpsykologer

Bildningsdirektör Kjell Nilsson intervjuas av Tomas Tornefjell:
Mariehamns stads skolpsykolog Carl-Henrik Ehrenkrona och vikarierande skolpsykolog Mikaela Mattsson har sagt upp sig.

Bolagisering av högskolan utreds

Göran Djupsund om bolagiseringen
Nu utreds förutsättningarna för en bolagisering av Högskolan på Åland. Landskapsregeringen har gett Göran Djupsund och Henrik Wolff i uppdrag att presentera en utredning den sista oktober.

Två sökte jobb som gymnasiechef

Två personer har sökt tjänsten som förvaltningschef vid Ålands gymnasium, pedagogie magister Katarina Sundberg från Mariehamn och ekonomie magister Jean-Mikael Öhman från Pargas.

Referensgrupp för ändring av läroplan

Landskapsregeringen har utsett en referensgrupp för att stöda revideringsarbetet med grundskolans läroplan.

Fler kvinnor än män går kurser

Det är främst kvinnor som deltar i kurser och utbildningar som inte ger examen.

Nämnden diskuterade om mobiler i skolan

Ska mobiltelefoner tillåtas eller inte i grundskolan? Den frågan diskuterades i går kväll av Mariehamn stads bildningsnämnd.

Mögel i flera utrymmen i Ytternäs skola

Flera utrymmen i Ytternäs skola har angripits av mikrober, alltså mögel. Motorikrummet som också är materialrum, musiksalen och psykologens arbetsrum ligger alla ovanför gränsvärdet och är nu stängda.

Mobilen en trygghet för ensamma elever

Mobiltelefonen kan fungera som en trygghet för ensamma elever. Det anser elevråden i stadens skolor, lärare, kuratorer och skolpsykologer.

Ålands yrkesgymnasium får ny rektor

Gitte Holmström intervjuas i Åland Idag av Sara Lindroos:
Gitte Holmström blir ny rektor för Ålands yrkesgymnasium från 1 augusti i år till sista juli 2025.

Högstadiedistrikt utökar med en skolpsykolog

Norra Ålands högstadiedistrikt, NÅHD, utökar med ytterligare en skolpsykolog.

Högskolan upphandlar barnträdgårdslärarutbildning

Nu har Högskolan på Åland/Öppna högskolan fått i uppdrag att genomföra upphandlingen som ska möjliggöra att det hålls en utbildning för barnträdgårdslärare på Åland. Det beslöt utbildningsminister Tony Asumaa igår vid en enskild föredragning.

Pedagoger behöver mer psykosocial kunskap

Pedagogernas färdigheter i bland annat handledning och coachning behöver förstärkas, elever med bristande språkkunskaper bör beaktas bättre, studerandes möjlighet att uttrycka åsikter om utbildningen bör tryggas och det bör bli tydligare hur ansvaret för olika frågor ska fördelas mellan klassrummet, skolan och landskapet.

Sidor