Utbildning

Olika åsikter om senare skoldagar

Läraren Fanny Holmberg och eleverna Ellen, Ida och Jesper intervjuas av Ann-Christine Karlsson
Från och med den här terminen testar stadens högstadieskolor nya arbetstider. Tidigare har schemat varierat men nu börjar eleverna klockan nio varje morgon och slutar tre på eftermiddagen.

Högstadieskolor provar på mobilfritt

Igge Holmberg och Kjell Nilsson intervjuas av Nina Smeds
Under fyra månader, mellan höstlov och sportlov, ska Mariehamns högstadieskolor prova på att ha mobilfritt under skoldagen. Det innebär att eleverna inte har tillgång till sina privata mobiltelefoner från det att de kommer till skolan och tills de går hem. Bildningsnämnden fattade beslut om detta i juni efter en motion från socialdemokraterna.

Hemundervisning blir allt vanligare

Utbildnings- och kulturavdelningens chef Rainer Juslin intervjuas av Frippe Granlund:
Det har skett en markant ökning av familjer som hemundervisar sina barn på Åland. Det säger utbildnings- och kulturavdelningens chef Rainer Juslin.

Noggrann ekonomisk bedömning bakom Medis kurstarter

Medis rektor Siv Ekström intervjuas av Lukas Jacobson:
Det kommer vara strängare gallring gällande vilka kurser som får starta på medborgarinstitutet i höst.

Föglö satsar halv miljon på skolombyggnad

Kommunfullmäktige i Föglö godkände i går att skolan i Degerby byggs om under inkommande läsår.

ÅMI vill anta fler elever

Rektorn Björn Blomqvist berättar varför man vill få lov att ta in fler elever till ÅMI:
Ålands musikinstitut vill anta 20 elever fler inför höstterminen än vad den godkända budgeten medger.

SÅHD arbetar vidare med resurscentrum

Skoldirektör Mathias Eriksson intervjuas av Nina Smeds
Södra Ålands högstadiedistrikt (SÅHD) arbetar i höst vidare med sina planer på ett resurscentrum för barn och ungdomar med särskilda behov.

Förslag om ny grundskolelag

Tony Asumaa och Elisabeth Storfors intervjuas av Hasse Persson-Bru
Religions- och livsåskådningskunskap föreslås bli ett nytt ämne i grundskolan. Det ska vara obligatoriskt för alla och ersätta nuvarande tudelning mellan konfessionell religionskunskap och livsåskådning. Förslaget är ett av många i en slutrapport från den parlamentariska arbetsgrupp som berett revideringen av den över 20 år gamla, åländska grundskolelagen.

Många sökte närvårdarutbildning för vuxna

39 personer har sökt till närvårdarutbildningen som Ålands gymnasium ordnar för vuxenstuderande. 16 personer kan antas.

Lusse 29:a bland svenskspråkiga gymnasium

Ålands lyceum placerade sig i år på 29:e plats när det gäller hur bra de svenskspråkiga gymnasierna klarade sig i studentskrivningarna.

Strängare värdering av ålänningars betyg föreslås

Det kan bli svårare för åländska studerande att få en studieplats vid svenska universitet och högskolor då universitets- och högskolerådet i Sverige nu föreslår nya justeringar i den preliminära meritvärderingen för utländska utbildningar.

Waldorfskolan tar en paus

Heidi Räsänen-Lindberg intervjuas av Eva Ringbom-Fonsell
Waldorfskolan lägger ned sin verksamhet nästa läsår och satsar istället på barnträdgårdsverksamheten. Det meddelar Waldorfföreningen i ett pressmeddelande.

Sidor