Utbildning

Sociokanter kan bli barnledare

Styrelsen för Ålands gymnasium föreslår att landskapsregeringen ändrar läroplanen för sociokantutbildningen.

Behovet av hemspråksundervisning ökar

Specialsakkunniga Katarina Halme-Wiklund intervjuas av Hasse Persson-Bru
Andelen åländska grundskoleelever med annat modersmål än svenska har ökat de senaste åren. 2012 var det nära 170 elever, eller sex procent, med annat modersmål än svenska. Hösten 2018 är det 310 elever, eller en tiondel av alla, som har annat modersmål än svenska. Det visar statistik från Åsub.

Kompetenscentrum kunde samordna hemundervisning

Jonas Himmelstrand intervjuas av Nina Eriksén
Ett kompetenscentrum skulle ge både kommunerna och hemundervisarna det stöd som behövs. Det säger Ålands hemundervisarförenings ordförande Jonas Himmelstrand med anledning av landskapsregeringen kunnat konstatera att det finns hemundervisade elever som inte klarat prövningstillfället som hålls för att se nivån på kunskaperna.

Inte alla hemundervisade klarar tentamen

Reporter Axel Eriksson rapporterar samt intervjuar Kerstin Lindholm och Rainer Juslin:
Antalet barn som hemskolas på Åland har ökat med ungefär 60 procent det senaste året. Förra året hemskolades 35 barn och i år är man uppe i 57.

Färre skrev högskoleprovet

149 personer varav tio med dyslexi var anmälda att skriva högskoleprovet vid Ålands lyceum i går, och några stycken uteblev.

Norra Medis måste flytta på grund av mögel

Medis rektor Siv Ekström intervjuas av Ann-Christine Karlsson:
Medis måste flytta från sin lokal i Norrböle på grund av mögel. Det är vävnings- och keramikverksamheten som verkat i lokalen, och nu säger rektor Siv Ekström att mögelproblemen blivit så stora att man inte kan stanna i lokalen.

Allt fler betalar för läxhjälp

Charlotta Wallén intervjuas av Tomas Tornefjell:
Allt fler familjer i riket har börjat köpa privatundervisning åt sina barn, det rapporterar Svenska Yle. På Åland växer också efterfrågan på läxhjälp och andra former av studiehjälp åt barn och ungdomar.

Behov av utbildningar för inflyttade

Hör elever och lärare på köksutbildningen här:
Tretton elever med tio olika modersmål samsas sedan fyra veckor tillbaka i köket vid Ålands- hotell och restaurangskola.

Ändrad betygsskala för yrkesutbildningen

Betygsskalan 1-5 används för dem som inlett sina yrkesstudier efter 1 augusti i år. Bedömningen för den grundläggande yrkesutbildningen är fortsättningsvis enligt skalan 1-3 för dem som inlett sina studier före den 1 augusti.

Föglö skolas mat kokas i moduler

Skolans föreståndare Siv Fogelström intervjuas av Nina Smeds:
Från och med i fredags har Föglö skola provisorisk matsal och kök i moduler på skolgården.

Oförändrade antagningskrav till lusse nästa år

Rektor Marcus Koskinen-Hagman och utbildningsminister Tony Asumaa intervjuas av Tomas Tornefjell
Antagningskravet på minst 14 poäng för att bli antagen till Ålands lyceum kommer att gälla även 2019. Det har landskapsregeringen beslutat.

Skolors fystester under lupp

Rainer Juslin intervjuas av Martina Eriksson
Det finns anledning att diskutera en eventuell reglering i den nya åländska läroplanen kring tester av fysisk funktionsförmåga. Det säger Rainer Juslin, avdelningschef på landskapsregeringens utbildnings- och kulturbyrå med anledning av nyheten att en elev i en skola i Esbo i riket avlidit i samband med ett konditionstest i skolan.

Sidor