Utbildning

Inte alla hemundervisade klarar tentamen

Reporter Axel Eriksson rapporterar samt intervjuar Kerstin Lindholm och Rainer Juslin:
Antalet barn som hemskolas på Åland har ökat med ungefär 60 procent det senaste året. Förra året hemskolades 35 barn och i år är man uppe i 57.

Färre skrev högskoleprovet

149 personer varav tio med dyslexi var anmälda att skriva högskoleprovet vid Ålands lyceum i går, och några stycken uteblev.

Norra Medis måste flytta på grund av mögel

Medis rektor Siv Ekström intervjuas av Ann-Christine Karlsson:
Medis måste flytta från sin lokal i Norrböle på grund av mögel. Det är vävnings- och keramikverksamheten som verkat i lokalen, och nu säger rektor Siv Ekström att mögelproblemen blivit så stora att man inte kan stanna i lokalen.

Allt fler betalar för läxhjälp

Charlotta Wallén intervjuas av Tomas Tornefjell:
Allt fler familjer i riket har börjat köpa privatundervisning åt sina barn, det rapporterar Svenska Yle. På Åland växer också efterfrågan på läxhjälp och andra former av studiehjälp åt barn och ungdomar.

Behov av utbildningar för inflyttade

Hör elever och lärare på köksutbildningen här:
Tretton elever med tio olika modersmål samsas sedan fyra veckor tillbaka i köket vid Ålands- hotell och restaurangskola.

Ändrad betygsskala för yrkesutbildningen

Betygsskalan 1-5 används för dem som inlett sina yrkesstudier efter 1 augusti i år. Bedömningen för den grundläggande yrkesutbildningen är fortsättningsvis enligt skalan 1-3 för dem som inlett sina studier före den 1 augusti.

Föglö skolas mat kokas i moduler

Skolans föreståndare Siv Fogelström intervjuas av Nina Smeds:
Från och med i fredags har Föglö skola provisorisk matsal och kök i moduler på skolgården.

Oförändrade antagningskrav till lusse nästa år

Rektor Marcus Koskinen-Hagman och utbildningsminister Tony Asumaa intervjuas av Tomas Tornefjell
Antagningskravet på minst 14 poäng för att bli antagen till Ålands lyceum kommer att gälla även 2019. Det har landskapsregeringen beslutat.

Skolors fystester under lupp

Rainer Juslin intervjuas av Martina Eriksson
Det finns anledning att diskutera en eventuell reglering i den nya åländska läroplanen kring tester av fysisk funktionsförmåga. Det säger Rainer Juslin, avdelningschef på landskapsregeringens utbildnings- och kulturbyrå med anledning av nyheten att en elev i en skola i Esbo i riket avlidit i samband med ett konditionstest i skolan.

Inga anbud på barnträdgårdslärarutbildning

Det kom inga anbud när landskapets utbildningsbyrå försökte göra en upphandling av den planerade barnträdgårdslärarutbildningen. Nu vänder man sig i stället direkt till tänkbara utbildningsanordnare, fortfarande med sikte på att få till stånd en utbildning kring årsskiftet.

Ny vicerektor på högskolan

Högskolan på Åland har fått en ny vicerektor. Det är Bengt Englund som utsetts till vicerektor för programmen i elektroteknik, maskinteknik och sjökapten.

Stadsskolornas satsning på studior startar

Kjell Nilsson intervjuas av Axel Eriksson
Nu har stadsskolornas satsning på så kallade studior startat. –Idén är att vi ska ha en undervisningsform för elever som har svårigheter att klara skoldagen i en vanlig klass berättar bildningsdirektör Kjell Nilsson. Men, det handlar inte om någon specialklass menar han.

Sidor