Politik

Ny strategi med fokus på mikroplaster

Vattenbiolog Susanne Vävare intervjuas av Martina Eriksson
Ålands Landskapsregering har tagit fram en plaststrategi som nu skickats ut på remiss. Susanne Vävare, vattenbiolog på miljöbyrån, som suttit i den arbetsgrupp som tagit fram strategin berättar att den är en politisk beställning som har sitt ursprung i den diskussion som fördes för ett år sedan gällande konstgräsplaner och mikroplaster i dricksvatten.

Åländsk demokrati till val med uppdaterat partiprogram

Stephan Toivonen intervjuas av Eva Ringbom-Fonsell
Åländsk demokrati presenterade i dag ett uppdaterat partiprogram inför valet nästa år. Säkert är att åtminstone Stephan Toivonen och Johan Boman ställer upp, Mari Seppälä är ett nytt namn som funderar på att ställa upp för partiet. Det är inte fastslaget ifall Nils Manelius och Ulf Damsten, som ingick i valmansföreningen, ställer upp.

Förhandsbesked om lån för bostadsrätter

Landskapsregeringen ger Ålands bostadsrättsförening förhandsbesked om att medel reserveras för beviljande av räntestöd på ett banklån om högst 7,5 miljoner euro.

Landshövdingen öppnade lagtingsåret

Landshövding Peter Lindbäck intervjas av Frippe Granlund
I år dök presidenten inte upp för att inviga lagtingsåret, utan det blev hans ombud, landshövding Peter Lindbäcks, jobb att göra det. Och som traditionen förutsätter ska invigningstalet vara en sammanfattning av det gångna året.

Nej till ändring av självstyrelselagen

Finansminister Mats Perämaa om finansministeriets ändrade klumpsumma (från Åland idag)
Landskapsregeringen säger nej till förslaget om ändring av självstyrelselagen. I ett utlåtande om riksregeringens proposition till riksdagen skriver landskapsregeringen att den inte kan lämnas innan regeringarna nått enighet om utformning och innehåll.

Återval av talmanstrio

Gun-Mari Lindholms högtidliga försäkran.
Det blev återigen Gun-Marie Lindholm (MSÅ) som som valdes till talman i lagtinget. Det stod klart efter det traditionsenliga talmansvalet vid lagtingets öppnande på måndagseftermiddagen.

Fredlund fortsätter på sin politiska linje

Frippe Granlund intervjuar Fredrik Fredlund
Fredrik Fredlund pratar offentligt om misshandelsdomen och framtiden för första gången sedan misstankarna om misshandelsutredningen först blev kända.

Soini besöker skolor

Utrikesminister Timo Soini, Blå framtid, träffar skolelever och studerande under sitt Ålandsbesök på måndag.

Sidor