Politik

Tunnel, skrotbilspremie och turism i Ob-motioner

Avbryt den nu aktuella upphandlingen av färjetrafik mellan Svinö och Mellanholm och gör en ny upphandling där även tunnelalternativ till Föglö inkluderas. Det föreslår Obunden samling i en av sina budgetmotioner.

(C) motionerar om självstyrelselagskommitté

Tillsätt en parlamentarisk kommitté med uppdrag att utarbeta förslag på en ny självstyrelselag. Det föreslår centerns Harry Jansson med flera i en budgetmotion.

Restaurangbranschen efterlyser ny alkohollag

Den åländska alkohollagstiftningen gällande serveringstillstånd för restauranger behöver uppdateras. Det anser Ålands näringslivs turism- och restaurangutskott. I riket uppdaterades lagstiftningen redan i våras.

Vill ha utredning om administrativa kostnader

Lagtingets finans- och näringsutskott efterlyser en utredning som belyser samtliga administrativa kostnader inom hela den kommunala sektorn på Åland, för att se vilka inbesparingar på just administration som kunde göras i samband med en eventuell kommunreform.

Staffas och Lundberg till Nordiska Rådet

Mikael Staffas (Lib) och Britt Lundberg (C) har av lagtinget blivit valda till ordinarie medlemmar i Nordiska Rådet. Tony Wikström (S) och Axel...

Saknar ekonomisk analys av kommunreform

Från lagtingets debatt (från Åland idag)
- I lagförslaget som vi hade att ta ställning till finns inte en enda ekonomisk analys av en kommunreform. Det sade centerns Veronica Thörnroos i lagtinget i dag då hon presenterade en reservation till finans- och näringsutskottets utlåtande till lag-och kulturutskottets betänkande. Hon menade att det bara framkommer att det medför inbesparingar genom lägre skatter och utveckling av barn- och äldreomsorgen, sociala sektorn och grundskolan.

"Ska samgångsmotståndare polisanmälas?"

Runar Karlsson, Roger Eriksson och Roger Nordlund i lagtinget idag. Reporter: Eva Ringbom-Fonsell
-Vill landskapsregeringen verkligen polisanmäla fullmäktigeledamöter och tjänstemän som inte vill gå samman med andra kommuner? Det undrade bland andra Runar Karlsson(C), Bert Häggblom (Ob), Axel Jonsson (ÅF) och Roger Nordlund (C) i dag i lagtinget då kommunreformen diskuterades.

ÅF: Niinistö nobbar möte om åländsk EU-plats

President Sauli Niinistö tackar nej till ett möte med EFA:s president Francois Alfonsi för att diskutera en åländsk plats i EU-parlamentet.

Sidor