Politik

Centern vill ha tidigare jordbruksstöd

Camilla Gunell och Veronica Thörnroos diskuterade jordbruksstöd. Reporter: Nina Smeds
Varför betalas inte jordbrukets krispaket ut redan detta år? Det frågade Centerns Veronica Thörnroos (C) i lagtinget när den andra tilläggsbudgeten behandlades idag. Hon menade att jordbrukarna inte kan vänta på den tredje tilläggsbudgeten för de stödåtgärder som utlovats med anledning av torkan. Näringsminister Camilla Gunell (S) svarade att landskapsregeringen redan lanserat sitt krispaket på 660 000 euro, som betalas ut i mars.

Hemvårdsstödet utvärderas

Tove Nylund intervjuas av Nina Smeds
Bidrog det nya systemet för hemvårdsstöd till ökad jämställdhet och flexibilitet? Det vill landskapsregeringen få svar på i den planerade utvärderingen av stödet, som finns med i budgetförslaget 2019.

Motioner om avloppsvatten och specialrevision

Se över möjligheterna att ta tillvara det renade och behandlade vatten som rinner ut från Lotsbroverket. Det föreslår Anders Holmberg, Obunden samling, i en motion till stadsfullmäktige.

Ny kommunrunda om kommunreform

När kommunutredarna är klara med sin utredning i slutet av januari ska landskapsregeringen göra en kommunrunda med anledning av kommunreformen. Det säger kansliminister Nina Fellman (S).

Landskapsandelar behöver justeras

Finansminister Mats Perämaa intervjuas av Owe Sjöblom
Det behövs justeringar i det nuvarande landskapsandelssystemet för att det ska vara anpassat till den nya indelningen av kommunerna. Det är en av följderna av att kommunreformen godkändes av lagtinget förra veckan.

Bordlagt enligt lagtingsregler

Vicetalman Viveka Eriksson förklarar behandlingen i lagtinget. Reporter: Frippe Granlund
I måndags klubbades lagen om kommunsammanslagningar i lagtinget. I dag bordlades den.

Kommunstrukturen bordlagd i lagtinget

Harry Jansson och Viveka Eriksson diskuterade kommunreformslagen i dag. Reporter: Tomas Tornefjell
Ärendet om reformen av kommunstrukturen på Åland bordlades till fredag vid en andra behandling i lagtinget i dag. Vice talman Viveka Eriksson, lib, föreslog bordläggning och fick stöd av lagtingsledamot Johan Ehn, moderaterna.

En bra lag enligt kansliministern

Kansliminister Nina Fellman intervjuas av Axel Eriksson
-Vi är övertygade om att dethär är en bra lag och att den kommer att klara lagstiftningskontrollen. Det säger kansliminister Nina Fellman, socialdemokrat.

Kommunreformen godkändes av lagtinget

Harry Jansson, centern, intervjuas av Nina Smeds
Lagförslaget om kommunreformen godkändes i dag i lagtinget. Centerns Harry Jansson föreslog att ärendet skulle bordläggas till den 7 januari. Det förslaget stöddes av 12 ledamöter i en omröstning där 15 röstade för fortsatt behandling varefter lagförslaget godkändes. Nu återstår formalia i lagtinget och även en lagstiftningskontroll.

Kritik mot lång behandlingstid i utskott

Varför dröjer behandlingen av medborgarinitiativet för en hållbar skärgårdstrafik? Ålands natur och miljö kritiserar landskapsregeringen för att man fortsätter genomdriva kortruttsprojektet trots att det finns både ett medborgarinitiativ och ett besvär hos HFD.

Sossarna ska bli Ålands MP

Socialdemokraternas partiledare Camilla Gunell intervjuas av Frippe Granlund:
I helgen höll Ålands socialdemokrater sin årliga kongress, och med den antog man också valplattformen inför nästa års lagtingsval.

Stora språkbrister i socialvårdslagar

Wille Valve intervjuas av Eva Ringbom-Fonsell
Det finns många fall av språkliga brister i lagar och förarbeten inom socialvårdens område. Därför har landskapsregeringen nu uppmärksammat flera fall där det är stora skillnader i de finsk- och svenskspråkiga versionerna av en lagtext eller regeringsproposition.

Sidor